Phòng khách sạn

Showing all 4 results

Phòng đôi – TWIN

Từ: 400,000

Phòng đơn – SGL

Từ: 200,000

Phòng PENTHOUSE

Từ: 2,000,000

Phòng VIP

Từ: 500,000
X